top of page
 • ioanadumitru

Follow-up on Smart Payment Gateway launch in October 2020

Updated: Jan 12, 2022

Eng.version

IT Smart Systems: follow-up on Smart Payment Gateway launch in October 2020

Romania, February 18th, 2021: IT Smart Systems (ITSS) had officially launched the public beta version of SmartPG* on October 6th, 2020.

Following an intense four-month period of development and testing, ITSS is proud to follow-up on the public-beta launch with the newest updates:

 1. SmartPG has integrated and normalized access to Romania’s most important banks (BRD, BT, BCR, CEC Bank, ING, Raiffeisen) and Revolut for both AISP (account information) and PISP (payment initiation) flows.

 2. Smart PG has successfully performed live production tests forAISP transactions, with live production user information for BCR, BT, and Raiffeisen.

So far, ITSS has invested 1772 person-days in developing the Hub, and the company’s investment engagement continues: in addition to supporting specific production integrations requirements coming from their customers , the SmartPG Team is working hard to keep the commitment on the roadmap in the following directions:

 1. add Unicredit to the list of supported and normalized APIs

 2. add bulk payments support for the PISP API

 3. consolidate and improve the resilience of the solution by adding another availability zone inside the EU space

 4. add optional enhanced audit capabilities for all API calls

ITSS reiterates the invitation to access the Hub’s Portal and feedback the new, improved experience.

*Few outlines for our first-time readers:

SmartPG (Smart Payment Gateway) is one of the most performant PSD2 Integration Hubs in the country.

SmartPG facilitates consumers’ access (regulated third-party providers, or TPPs) to the banks exposed APIs in a simple, secure, unified and aggregated manner. It is compliant with Berlin Group Standards and Regulations. The Hub is continuously evolving and improving, and IT Smart Systems granted a particular emphasis on the security component, as protecting the consumer’s identity is vital in financial services.

The AISP (Account Information Service Provider) flow summarised diagram:

The PISP (Payment Initiation Service Provider) flow summarised diagram:

PSD2 is a regulation in European Economic Area, enabling payment users to better control and access their transactional account data by giving regulated third-party providers the ability to initiate payments and access customer account data.

Using the cloud-native Hub, the TPP will use a single integration, cutting development costs, increasing time-to-market, and minimizing the impact of estimated infrastructural adjustments.

IT Smart Systems delivers the IT components of Digital Transformation programs, offering their customers open banking API solutions to bring new products and services into the market. Smart PG lies at the core of these solutions and encompasses ITSS know-how in the open banking and digital identity space.

Smart Payment Gateway is open for start-up fintechs to accelerate innovation and lower the entry barrier into PSD2 space”, states Cristian Barbu, Managing partner IT Smart Systems.

-ENDS-­­­

About IT Smart Systems

IT Smart Systems (ITSS) is a Digital Business Transformation Company working with partners across Europe since 2002. The company has strong capabilities in delivering IT components of Digital Transformation programs in the following domains: Open Banking implementations (with UK Open Banking and NextGenPSD2 Berlin Group compliant solutions), integration of the backend capabilities following SOA best practices, orchestration of all interactions across the entire ecosystem of clients, partners, employees, and systems, while securing external access to services by intelligent Identity & Access Management and exposing services through all digital channels.

With a team of ~150 highly skilled IT-Professionals focused/specialized in a few niche areas, we at ITSS are currently digitalization and integration enthusiasts. We are continually enhancing our capabilities by embracing our client’s tech challenges in successful implementations to keep IT simple.


Contact

Ioana Dumitru, Marketing and Brand Development

+40742 837786

www.itsmartsystems.eu


 

Ro.version

IT Smart Systems: actualizări privind lansarea Smart Payment Gateway din luna octombrie 2020

România, 18 februarie 2021: IT Smart Systems (ITSS) a lansat oficial SmartPG* în versiune public-beta în data de 6 octombrie 2020.

În urma unei perioade intense de dezvoltare și testare în ultimele patru luni, ITSS revine cu următoarele actualizări privind lansarea în public-beta:

 1. SmartPG a integrat și a normalizat accesul la cele mai importante bănci din România (BRD, BT, BCR, CEC Bank, ING, Raiffeisen), dar și Revolut, atât din punct de vedere al fluxului de AISP (Informații de Cont), cât și al celui de PISP (Inițiere de Plăți).

 2. Smart PG a performat cu succes testările live în producție pentru tranzacțiile AISP, cu informații ale utilizatorilor de producție live pentru BCR, BT și Raiffeisen.

Până în prezent, ITSS a investit 1772 zile/pers. în dezvoltarea Hub-ului, iar angajamentele de investiție ale companiei continuă: în afară de sprijinul specific pentru integrările în producție, venite din partea clienților, echipa SmartPG lucrează din greu să-și mențină angajamentele planificate în următoarele direcții:

 1. adăugarea Unicredit Bank pe lista API-urilor suportate și normalizate

 2. adăugarea suportului pentru plățile colective pentru API-urile PISP

 3. consolidarea și îmbunătățirea rezilienței soluției prin adăugarea unei noi zone de disponibilitate din spațiul Uniunii Europene

 4. adăugarea de capabilități de audit îmbunătățite, pentru toate apelurile API-urilor

ITSS reiterează invitația adresată celor interesați de a accesa Portalul Hub-ului, precum și de a evalua experiența nouă și îmbunătățită.

*Câteva mențiuni pentru cititorii noștri noi:

SmartPG (Smart Payment Gateway) este unul dintre cele mai performante Hub-uri de Integrare din țară.

SmartPG facilitează controlul și accesul utilizatorilor de plăți la datele tranzacționale ale conturilor proprii, prin acordul pe care aceștia îl oferă furnizorilor terți de servicii autorizați pentru a iniția plăți sau a accesa datele de cont într-un mod securizat. Este conform cu Standardele și reglementările Berlin Group. Hub-ul este într-o continuă dezvoltare și îmbunătățire a capabilităților, și IT Smart Systems a acordat o atenție deosebită pe componenta de securitate, având în vedere că protejarea identității utilizatorului este vitală în cadrul serviciilor financiare.

Diagrama care sumarizează fluxul AISP (prestatori de servicii de informare de conturi):

Diagrama care sumarizează fluxul PISP (prestatori de servicii de inițiere a plății):

PSD2 se referă la Directiva revizuită privind serviciile de plată a Uniunii Europene, menită să încurajeze competiția în spațiul european și includerea în sectorul financiar și a altor jucători în afara băncilor. Hub-ul de integrare are rolul de a susține orice terț interesat ca mai degrabă să se concentreze pe dezvoltarea și furnizarea de servicii financiare îmbunătățite, cu experiențe noi pentru clienți, decât să depună eforturi în a integra informațiile de plăți și conturi de la fiecare instituție bancară.

IT Smart Systems implementează componentele IT ale programelor de transformare digitală, oferind clienților soluții API de open banking pentru a crea noi soluții și servicii în piață. Smart Payment Gateway se află la baza acestor soluții și cuprinde tot know-how-ul ITSS acumulat in domeniile open banking și digital identity.

“Am deschis portalul Hub-ului pentru fintech-urile aflate la început de drum și pentru instituțiile financiare, ca acestea să contribuie cu idei inovatoare, iar împreună să facem mai accesibilă intrarea în spațiul PSD2”, afirmă Cristian Barbu, Managing Partner IT Smart Systems.

-Sfârșit-­­­

Despre IT Smart Systems

IT Smart Systems (ITSS) este o companie de transformare digitală, înființată în anul 2002. Compania are capabilități puternice în livrarea componentelor IT din programele de transformare digitală în următoarele domenii: implementări în zona de open banking(soluții conforme cu Open Banking UK și Berlin Group NextGenPSD2), integrare a capabilităților de backend urmărind cele mai bune practici SOA, orchestrare a tuturor interacțiunilor în întregul ecosistem de clienți, parteneri, angajați și sisteme; toate acestea cu accent pe securitatea accesului extern la servicii prin soluții inteligente de Identity & Access Management, expunând servicii prin toate canalele digitale.

Cu o echipă de aproximativ 150 de profesioniști IT specializați în câteva domenii nișate, noi la ITSS suntem în acest moment entuziaști ai digitalizării și integrării. În mod continuu ne îmbunătățim capabilitățile, cuprinzând toate provocările lansate de clienții noștri în implementări de succes. Keep it simple.

Contact


Ioana Dumitru, Marketing and Brand Development

+40742 837786

ioana.dumitru@itsmartsystems.eu

16 views0 comments

Σχόλια


bottom of page